k Back

Expo “Au Charbon! Voor een post-koolstof design”

25/09/2022 h 08/01/2023 F Aan de kalender toevoegen 2022-09-25 2023-01-08 Europe/London Expo “Au Charbon! Voor een post-koolstof design”

40 jaar na de oprichting van Grand-Hornu Images als centrum voor innovatie en design, en tien jaar na de opname ervan op de Unesco-lijst, is Au Charbon! de eerste tentoonstelling die in Grand-Hornu wordt georganiseerd rond deze brandstof die tijdens de industriële revolutie een ommekeer teweegbracht. Als levend archief van de mijnbouw in de regio is de site van Grand-Hornu een stadsproject, een uniek voorbeeld van functioneel urbanisme op het Europese continent gebouwd rond de aanwezigheid van steenkool in de bodem. Het mijnverleden van het gebied heeft zo een economische, culturele en politieke geschiedenis gesmeed die zich uitstrekt over verschillende generaties, zowel bij wie in de buurt woont als van ver komt, bij voormalige mijnwerkers als nieuwkomers, migranten of nakomelingen. Steenkool is vandaag na aardolie nog steeds de belangrijkste energiebron van de mensheid. Het is de belangrijkste bron van elektriciteit, en de verbranding ervan is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot van de planeet. Steenkool is een brandbaar sedimentgesteente, rijk aan koolstof, ontstaan uit de gedeeltelijke afbraak van plantaardig organisch materiaal. Hier vormt het de grondstof voor een symbolisch verhaal over design: van zijn industriële oorsprong tot de overgang naar het post-koolstof tijdperk. Deze overgeëxploiteerde natuurlijke hulpbron is een proteïsch element dat een groot aantal problemen oproept, waarvan er enkele in de gepresenteerde projecten aan de orde zullen komen. Ontwerpers, architecten en beeldende kunstenaars nemen steenkool ter hand om scenario's te ontwikkelen die de migratie van arbeiders oproepen, artefacten waarin steenkool een edel materiaal is, gebaren die empathie opwekken voor het zware werk in de mijnen, werktuigen die de vorming van steenkool recreëren, objecten die nieuwe rituelen in gang zetten of nog materialen uit toekomstige alternatieve fasen van ontginning. De bijeengebrachte stukken leiden zowel tot een vernietigende constatering als tot redenen voor hoop: design wordt een praktijk om de moderne hiërarchieën tussen mens en natuur te deconstrueren en de mens opnieuw in de humus te plaatsen, als zijnde zelf een stuk natuur. De tentoonstelling Au Charbon! is opgevat als een transdisciplinair gesprek waarin herinneringen en technieken uit het verleden worden vermengd met de behoefte aan oplossingen voor de huidige noodsituatie. Steenkool wordt een bron voor het genereren van polyfone en duurzame verhalen.

© Mercedes Klausner

Praktische informatie

Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu (CID), Rue Sainte-Louise, 82 7301 Hornu Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu (CID)

40 jaar na de oprichting van Grand-Hornu Images als centrum voor innovatie en design, en tien jaar na de opname ervan op de Unesco-lijst, is Au Charbon! de eerste tentoonstelling die in Grand-Hornu wordt georganiseerd rond deze brandstof die tijdens de industriële revolutie een ommekeer teweegbracht.
Als levend archief van de mijnbouw in de regio is de site van Grand-Hornu een stadsproject, een uniek voorbeeld van functioneel urbanisme op het Europese continent gebouwd rond de aanwezigheid van steenkool in de bodem. Het mijnverleden van het gebied heeft zo een economische, culturele en politieke geschiedenis gesmeed die zich uitstrekt over verschillende generaties, zowel bij wie in de buurt woont als van ver komt, bij voormalige mijnwerkers als nieuwkomers, migranten of nakomelingen.
Steenkool is vandaag na aardolie nog steeds de belangrijkste energiebron van de mensheid. Het is de belangrijkste bron van elektriciteit, en de verbranding ervan is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot van de planeet. Steenkool is een brandbaar sedimentgesteente, rijk aan koolstof, ontstaan uit de gedeeltelijke afbraak van plantaardig organisch materiaal. Hier vormt het de grondstof voor een symbolisch verhaal over design: van zijn industriële oorsprong tot de overgang naar het post-koolstof tijdperk.
Deze overgeëxploiteerde natuurlijke hulpbron is een proteïsch element dat een groot aantal problemen oproept, waarvan er enkele in de gepresenteerde projecten aan de orde zullen komen. Ontwerpers, architecten en beeldende kunstenaars nemen steenkool ter hand om scenario’s te ontwikkelen die de migratie van arbeiders oproepen, artefacten waarin steenkool een edel materiaal is, gebaren die empathie opwekken voor het zware werk in de mijnen, werktuigen die de vorming van steenkool recreëren, objecten die nieuwe rituelen in gang zetten of nog materialen uit toekomstige alternatieve fasen van ontginning.
De bijeengebrachte stukken leiden zowel tot een vernietigende constatering als tot redenen voor hoop: design wordt een praktijk om de moderne hiërarchieën tussen mens en natuur te deconstrueren en de mens opnieuw in de humus te plaatsen, als zijnde zelf een stuk natuur.
De tentoonstelling Au Charbon! is opgevat als een transdisciplinair gesprek waarin herinneringen en technieken uit het verleden worden vermengd met de behoefte aan oplossingen voor de huidige noodsituatie. Steenkool wordt een bron voor het genereren van polyfone en duurzame verhalen.

© Mercedes Klausner

Praktische informatie

Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu (CID)

Het CID – Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu heeft de ambitie om hedendaags design te promoten door middel van een programma van tentoonstellingen en mediërende activiteiten, die de innovatie, het experimenteel onderzoek, de opkomst van nieuwe thema’s en onderzoekshorizonten in de sectoren van het design, de architectuur en de grafiek bevorderen. Rekening houdend met de diversiteit van deze domeinen van creatie, wil het CID het publiek sensibiliseren voor een cultuur van design en architectuur. Het ondervraagt, bestudeert en legt deze cultuur uit in dialoog met de scheppers ervan, de onderzoekers maar ook de burgers.

Door het programmeren en produceren van drie à vijf tentoonstellingen per jaar wil het CID onze huidige samenleving weerspiegelen. Aan de ene kant door een klankbord te bieden aan de praktijk en het individueel onderzoek dankzij monografische tentoonstellingen gewijd aan Belgische of internationale designers. En aan de andere kant door het organiseren van thematische tentoonstellingen waarvan het narratieve opzet uitnodigt tot dromen, dromen die onontbeerlijk zijn voor utopieën. Rond deze tentoonstellingen wordt een programma van mediëring ontwikkelt dat toelaat om deze ontdekkingen met een al dan niet gespecialiseerd publiek te delen. Daarbij wordt grote aandacht besteed aan het aanpassen van de bezoeken en de ondersteuning aan de verschillende groepen (scholen, senioren, families, een gedifferentieerd publiek met beperkingen).

LPersonen met specifieke behoeften

We verwelkomen mensen met beperkte mobiliteit. Een elektrische wagen is beschikbaar en u kan gemakkelijk parkeren. Voor visueel gehandicapten is een bezoek mogelijk op reservatie.

2 B

Praktische informatie

Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu (CID)

Rue Sainte-Louise, 82
7301 Hornu

  • Musea om met het gezin te beleven!label marmaille
  • Wallonie Destination Qualitélabel Wallonie destination qualité
  • Toegankelijk voor PBMlabel velo
  • Kortingen voor minderbedeeldenlabel velo