Archeologisch Museum van Namen

Een plek doordrenkt van geschiedenis

Het Archeologisch Museum van Namen, een wetenschappelijke en culturele instelling beheerd door de Stad Namen, is een van de grootste in de Federatie Wallonië-Brussel op het gebied van archeologie. Het is meer dan een compendium van het verleden, het stelt voor om de kennis die de archeologie heeft opgedaan in perspectief te plaatsen om het heden te begrijpen en voor te bereiden op de toekomst.

Een nieuwe setting voor de collecties van het Archeologisch Museum

De Stad Namen heeft geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe museumruimte binnen de Pôle Les Bateliers. De voormalige school voor schippers, gekleed in een eigentijds glazen dak, ondertekend door de kunstenaar Jean Glibert, biedt een nieuwe ruime setting, met tentoonstellingsruimten verdeeld over twee verdiepingen.

Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe presentatie van de collecties. Het doel is om bezoekers de archeologische collecties van de regio Namen en omgeving te laten herontdekken, van het Paleolithicum tot de Middeleeuwen, maar ook de rijkdommen van de ondergrond van de hoofdstad van Wallonië.

De tentoonstellingszalen van het Archeologisch Museum zijn daarom voorlopig gesloten voor het publiek, maar het museum voert zijn onderzoeks- en verspreidingsopdrachten uit in nauwe samenwerking met zijn partners. Het museum is ook open voor tijdelijke tentoonstellingen.

Het wordt ook geëxporteerd via tijdelijke tentoonstellingen en diverse culturele bemiddelingsactiviteiten.

1 B

Praktische informatie

Archeologisch Museum van Namen

Joseph Saintraintstraat 7
5000 Namen

Andere musea in de streek