Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu (CID)

Het CID – Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu heeft de ambitie om hedendaags design te promoten door middel van een programma van tentoonstellingen en mediërende activiteiten, die de innovatie, het experimenteel onderzoek, de opkomst van nieuwe thema’s en onderzoekshorizonten in de sectoren van het design, de architectuur en de grafiek bevorderen. Rekening houdend met de diversiteit van deze domeinen van creatie, wil het CID het publiek sensibiliseren voor een cultuur van design en architectuur. Het ondervraagt, bestudeert en legt deze cultuur uit in dialoog met de scheppers ervan, de onderzoekers maar ook de burgers.

Door het programmeren en produceren van drie à vijf tentoonstellingen per jaar wil het CID onze huidige samenleving weerspiegelen. Aan de ene kant door een klankbord te bieden aan de praktijk en het individueel onderzoek dankzij monografische tentoonstellingen gewijd aan Belgische of internationale designers. En aan de andere kant door het organiseren van thematische tentoonstellingen waarvan het narratieve opzet uitnodigt tot dromen, dromen die onontbeerlijk zijn voor utopieën. Rond deze tentoonstellingen wordt een programma van mediëring ontwikkelt dat toelaat om deze ontdekkingen met een al dan niet gespecialiseerd publiek te delen. Daarbij wordt grote aandacht besteed aan het aanpassen van de bezoeken en de ondersteuning aan de verschillende groepen (scholen, senioren, families, een gedifferentieerd publiek met beperkingen).

LPersonen met specifieke behoeften

We verwelkomen mensen met beperkte mobiliteit. Een elektrische wagen is beschikbaar en u kan gemakkelijk parkeren. Voor visueel gehandicapten is een bezoek mogelijk op reservatie.

2 B

Praktische informatie

Centrum voor Innovatie en Design van Grand-Hornu (CID)

Rue Sainte-Louise, 82
7301 Hornu

  • Musea om met het gezin te beleven!label marmaille
  • Wallonie Destination Qualitélabel Wallonie destination qualité
  • Toegankelijk voor PBMlabel velo
  • Kortingen voor minderbedeeldenlabel velo

Andere musea in de streek