Water- en Fonteinmuseum

Een toelichting tot de waterproblematiek

Water…

De waterproblematiek is een belangrijke uitdaging van deze eeuw en neemt een steeds groter belang in de kernvragen die onze tijd kenmerken. Het Water- en Fonteinmuseum heeft zichzelf de opdracht gegeven een zo breed mogelijk publiek in te lichten en gevoelig te maken voor deze grote belangrijke vragen. Dit alles aan de hand van: specifieke tentoonstellingen, bezoeken voor volwassenen, animaties voor kinderen, een documentatiecentrum, enz.

Daarnaast werken we via een opleidings- en informatiebeleid aan de ontwikkeling van een actief burgerschap.

… en Fonteinen

Water laat de oude fonteinen weer stromen. In een poëtische en nostalgische sfeer brengen ze ons terug naar de tijd van de wasvrouwen toen fonteinen een centrale plaats innamen in het dorp: als levensbron, trokken ze animatie en activiteit aan. Het Water- en Fonteinmuseum wil dit culturele erfgoed herwaarderen en bekendmaken: publicatie van artikelen, organisatie van culturele activiteiten, restauratie van fonteinen …

LPersonen met specifieke behoeften

Het museum verwelkomt regelmatig mensen met beperkte mobiliteit. De Accescity-website informeert u over de toegankelijkheidsvoorwaarden van het pand.

lZie de aanbieding

OGroepen

Talrijke rondleidingen met verschillende thema’s worden aangeboden: natuur, cultuur, milieu, geschiedenis …

lZie de aanbieding

JScholen

Waar komt het water vandaan? Hoe regelen de Afrikanen hun waterbevoorrading? Hoe ging men tekeer voor het bestaan van kranen? Waar komt het water uit onze kraan vandaan? Waar gaat het riool heen, … manipulaties, spelletjes, verhalen, aquatische muziek, ontdekking van de fundamentele kenmerken van het water, bezoek aan een zuiveringsinstallatie, analyse van het ecosysteem van een vijver, ..

Dankzij de vele activiteiten die worden aangeboden aan schoolkinderen, van de kleuterschool tot de middelbare school, maakt het museum tijdens de rondleidingen kinderen bewust van het belang van water in ons leven. Bekijk onze verschillende aanbiedingen van entertainment, rondleidingen en handsets op onze site.

lZie de aanbieding

2 B

Praktische informatie

Water- en Fonteinmuseum

Allée du Bois des Rêves 1, 1340 Ottignies

  • Musea om met het gezin te beleven!label marmaille
  • Wallonie Destination Qualitélabel Wallonie destination qualité
  • Toegankelijk voor fietserslabel velo
  • Toegankelijk voor PBMlabel velo
  • Kortingen voor minderbedeeldenlabel velo

Andere musea in de streek